Miejski System Informacji
dla Warszawy

Miejski System Informacji dla Warszawy pozostaje do chwili obecnej największą realizacją Towarzystwa Projektowego.
MSI było opracowaniem pionierskim w dziedzinie oznakowania miast w Polsce. Obejmowało wszystkie rodzaje informacji miejskiej
i zainicjowało rozwój struktur odpowiedzialnych za całościowy wizerunek i promocję Warszawy. Projekty graficzne i wzornicze elementów informacji miejskiej (kierunkującej drogowej, kierunkującej dla pieszych, ulicowej, adresowej, map) poprzedziła seria badań i analiz zmierzających do ustalenia informacyjnych

walorów samej przestrzeni, elementów przestrzeni miejskiej ważnych dla mieszkańców pod względem informacyjnym, zakresu oddziaływania nazw obszarowych, czy potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie informacji miejskiej. Projekt MSI stał się wzorem dla wielu miast w Polsce. Oddziałał jednak nie tylko
w sferze funkcjonalnej ale również ikonograficznej, będąc cytowanym zarówno
w wielu systemach informacji miejskiej jak również w innych typach działań takich jak promocja czy polityka. Ilustruje to żartobliwy filmik zamieszczony poniżej.

 

 


authors
Grzegorz Niwiński
Jerzy Porębski
Michał Stefanowski

cooperation
Marta Kusztra
Konrad Majkowski
Albert Salamon

client
Gmina Warszawa Centrum

date
1996–1998

award
44th Annual Design Review, I.D. Magazine USA
wyróżnienie

Bramy Kraju – Miasto dobrze umeblowane
I nagroda