Informacja wizualna
dla Biblioteki Uniwersyteckiej
w Warszawie

Kompleksowy projekt graficzny i wzorniczy elementów informacji w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. BUW ma charakter biblioteki z wolnym dostępem do zbiorów. Wykorzystując walory informacyjne samej przestrzeni, system informacji opiera się na dobrze widocznej informacji miejscowej – począwszy od tzw. sztandarów (informacja o podstawowych dziedzinach w hali głównej), aż po informacje niższych szczebli.

Uzupełnieniem systemu są plany poziomów rozmieszczone w różnych miejscach, pozwalające zorientować się w przestrzeni budynku oraz foldery z informacją o zbiorach BUW.

 

 


authors
Grzegorz Niwiński
Jerzy Porębski
Michał Stefanowski

cooperation
Marta Kusztra

client
Uniwersytet Warszawski

date
1998–1999