Super SAM

Przystanek Super Sam pomyślany był jako element małej architektury miejskiej, który poza funkcjami użytkowymi, upamiętniać miał pawilon wielkopowierzchniowy Super Sam, otwarty w roku 1962 roku, a zaprojektowany przez zespół Jerzy Hryniewiecki. Maciej Krasiński, Ewa Krasińska. Budynek Super Samu przez ponad 40 lat był znanym przykładem modernistycznej architektury Warszawy. Przestał istnieć w roku 2002 na skutek przebudowy Placu Unii Lubelskiej.

Charakterystyczny, doskonały pod względem konstrukcyjnym dach pawilonu stał się inspiracją dla dedykowanego temu miejscu, projektu przystanku miejskiego, zawierającego również funkcje zadaszonego parkingu rowerowego i kawiarni ulicznej. W projekcie zacytowano charakterystyczne dla Super Samu wykończenie nawierzchni i formy wbudowanego wyposażenia.

 


autorzy
Grzegorz Niwiński
Jerzy Porębski

współpraca
Marcin Chomicki
Jan Garncarek
Justyna Wencel

klient


data
2013-2014