Donice

Krakowskie Przedmieście w Warszawie jest ulicą wyjątkową w skali miasta oraz w skali całego kraju. Stanowi ciąg koncentrujący najcenniejsze zabytki stolicy oraz szereg ogólnopaństwowych
i miejskich funkcji. Wyjątkowy i zmienny kształt ulicy przekształcającej się miejscami w place
i skwery, tworzy atrakcyjną przestrzeń, chętnie penetrowaną przez mieszkańców miasta
i turystów. Projektując niektóre meble miejskie na Krakowskie Przedmieście (kioski, wiaty przystankowe, słupy reklamowe, ławki, kosze

na śmieci, stojaki na rowery, donice na kwiaty) stanęliśmy wobec pytania o stosunek do tego historycznego obszaru miasta.  Zaprojektowaliśmy ostatecznie współczesne meble miejskie, używając najnowszych, dostępnych technologii, które dobrze wpisują się w takie otoczenie.

 


autorzy
Grzegorz Niwiński
Jerzy Porębski

współpraca
Barbara Dobrzyńska

klient
UM Warszawa

data
2007