Meble dla Traktu Królewskiego w Warszawie

Krakowskie Przedmieście w Warszawie jest ulicą wyjątkową w skali miasta oraz w skali całego kraju. Stanowi ciąg koncentrujący najcenniejsze zabytki stolicy oraz szereg ogólnopaństwowych
i miejskich funkcji. Wyjątkowy i zmienny kształt ulicy przekształcającej się miejscami w place
i skwery, tworzy atrakcyjną przestrzeń, chętnie penetrowaną przez mieszkańców miasta
i turystów. Ulica jest również miejscem intensywnej aktywności ludzi młodych związanych z umiejscowionymi tam, dwiema wyższymi uczelniami.

Projektując niektóre meble miejskie na Krakowskie Przedmieście (kioski, wiaty przystankowe, słupy reklamowe, ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, donice na kwiaty) staraliśmy sie zaprojektować współczesne meble miejskie, używając najnowszych technologii, które dobrze wpiszą się w historyczny charakter ulicy.

 

 


authors
Grzegorz Niwiński
Jerzy Porębski

client
UM Warszawa

date
2005–2007

award
Bramy Kraju – Miasto dobrze umeblowane
II nagroda