Przystanek
dla Warszawy

Projekt przystanku transportu publicznego
dla Warszawy obejmujący wiatę przystankową, słupek przystankowy, ławkę wolnostojącą, kubeł na śmieci, bariery wygradzające, słup ogłoszeniowy i skrzynię na piasek zajął pierwsze miejsce w konkursie architektonicznym zorganizowanym przez Miasto. W oparciu o ten projekt trwają prace związane z wyłonieniem operatora wiat przystankowych w Warszawie. Procedury, w których również jako projektanci uczestniczymy, zmierzają do ustanowienia jednego z pierwszych w Polsce partnerstwa prywatno-publicznego w tym zakresie. Wiata przystankowa (tzw. konkursowa), która jest najważniejszym elementem wyposażenia

przystanku, według wymogów konkursowych miała stać się znakiem identyfikującym przestrzeń miasta. Nietypowa konstrukcja oparta jest na zestawieniu formy bramy
i płaszczyzny tylnej ściany. Typoszereg wielkościowy gwarantuje dostosowanie do różnych sytuacji przestrzennych i liczby pasażerów. Prototyp wiaty został wykonany
w Szwecji w kooperacji z firmą Tejbrant
i przetransportowany w całości do Warszawy. Optymalizacja technologiczna i kosztowa prowadzona była przy udziale tej firmy, pracującej według skandynawskich standardów jakościowych.


autorzy
Grzegorz Niwiński
Jerzy Porębski

współpraca
Piotr Stolarski

klient
UM Warszawa

data
2006

nagroda
Konkurs na projekt przystanku dla Warszawy
I nagroda