Meble miejskie
dla Bielska-Białej

Projekt mebli miejskich dla Bielska-Białej zrealizowany został według założeń sformułowanych przez Towarzystwo Projektowe w opracowaniu Program wprowadzenia ładu wizualnego i informacyjnego w przestrzeni publicznej Bielska-Białej. Określone zostały
w nim trzy podstawowe standardy wyposażenia miasta, jak również rodzaje oraz szacunkowe ilości elementów wyposażenia ulic. Zrealizowany projekt objął podstawowy komplet mebli miejskich o podwyższonym standardzie, przeznaczony dla śródmieścia: ławki, kubły
na śmieci, słupki blokujące i odgradzające

z łańcuchem, typoszereg donic, słupy ogłoszeniowe oraz tablice ogłoszeniowe.
Poza tym zrealizowano projekty nośników informacji dla rowerzystów: oznakowania pionowe i poziome, stojaki dla rowerów.
Użyta technologia odlewu żeliwnego nawiązuje (w sensie materiałowym) do tradycji dawnego wyposażenia ulic Bielska i Białej i stanowi czynnik spajający elementy projektu. Zaproponowane formy są współczesne i proste – dzięki czemu, nie naśladując historycznych form, dobrze wpisują się w zabytkową tkankę miasta.


autorzy
Grzegorz Niwiński
Jerzy Porębski
Piotr Stolarski

współpraca
Barbara Dobrzyńska

klient
Urząd Miasta Bielska-Białej

data
2009–2010